Aktiva spelare som är intresserade av att grunda fort!

Minni

Guest
Vi i staden Dodge City börjar snart ha staden färdig byggd och skulle till näst vilja grunda eget fort.
Till detta behövs aktiva spelare som är villiga att försvara fortet och hjälpa till med pengar, material och byggnadstimmar.

Om du är intresserad så skriv telegram ingame åt spelare minni.