Changelog 2.163

MNnielsen

CM
Forumpersonal
Community Manager
new_changelog_2_163.png

Vi planerar för närvarande att uppdatera spelet till version 2.163 tisdag 23 november. Tänk på att datum, tid och innehåll för uppdateringen kan komma att ändras.features.pngFörbättring av gamla varor
Som en del av våra gamla artikel förbättringar fortsätter vi att ombalansera kroppsartiklar.

"
Ikon​
Namn​
Nya bonus​
greatcoat_yellow.png
Gul rock​
 • +0.54 Sikte (per nivå)
 • +0.55 Skytte (per nivå)
 • +0.54 Utseende (per nivå)
greatcoat_blue.png
Blå rock​
 • +0,54 Undvik (per nivå)
 • +0,54 Sikte (per nivå)
 • +0,55 Skytte (per nivå)
greatcoat_red.png
Röd rock​
 • +0,54 Reflex (per nivå)
 • +0,54 Sikte (per nivå)
 • +0,55 Skytte (per nivå)
greatcoat_fine.png
Bill Bowens rock​
 • +0,026 Styrka (per nivå)
 • +0,026 Fingerfärdighet (per nivå)
 • +0,026 Rörlighet (per nivå)
 • +0,026 Karisma (per nivå)
 • +0,42 Hårdhet (per nivå)
 • +0,42 Reflex (per nivå)
 • +0,48 Skytte (per nivå)
adventurerjacket_grey.png
Grå äventyrarskjorta​
 • +0,02 Styrka (per nivå)
 • +0,02 Fingerfärdighet (per nivå)
 • +0,02 Rörlighet (per nivå)
 • +0,02 Karisma (per nivå)
 • +0,51 Vigör (per nivå)
adventurerjacket_yellow.png
Gul äventyrarskjorta​
 • +0,02 Fingerfärdighet (per nivå)
 • +0,02 Rörlighet (per nivå)
 • +0,026 Karisma (per nivå)
 • +0,55 Vigör (per nivå)
 • +0,36 Undvik (per nivå)
 • +0,36 Sikte (per nivå)
adventurerjacket_blue.png
Blå äventyrarskjorta​
 • +0,02 Styrka (per nivå)
 • +0,026 Fingerfärdighet (per nivå)
 • +0,02 Rörlighet (per nivå)
 • +0,55 Vigör (per nivå)
 • +0,36 Hårdhet (per nivå)
 • +0,36 Reflex (per nivå)
adventurerjacket_green.png
Grön äventyrarskjorta​
 • +0,02 Styrka (per nivå)
 • +0,026 Rörlighet (per nivå)
 • +0,02 Karisma (per nivå)
 • +0,55 Vigör (per nivå)
 • +0,36 Undvik (per nivå)
 • +0,36 Taktik (per nivå)
adventurerjacket_brown.png
Brun äventyrarskjorta​
 • +0,026 Fingerfärdighet (per nivå)
 • +0,026 Karisma (per nivå)
 • +0,51 Finmotorik (per nivå)
 • +0,54 Handel (per nivå)
adventurerjacket_black.png
Svart äventyrarskjorta​
 • +0,026 Styrka (per nivå)
 • +0,026 Rörlighet (per nivå)
 • +0,54 Lägga fällor (per nivå)
 • +0,54 Reparation (per nivå)
adventurerjacket_p1.png
Elegant äventyrarskjorta​
 • +0,026 Fingerfärdighet (per nivå)
 • +0,02 Karisma (per nivå)
 • +0,54 Konstruktion (per nivå)
 • +0,55 Rida (per nivå)
 • +0,51 Simning (per nivå)
adventurerjacket_fine.png
John Grizzly Adams äventyrarskjorta​
 • +0,026 Styrka (per nivå)
 • +0,026 Fingerfärdighet (per nivå)
 • +0,026 Karisma (per nivå)
 • +0,55 Ork (per nivå)
 • +0,54 Simning (per nivå)
 • +0,39 Reparation (per nivå)
uniform_grey.png
Grå soldatjacka​
 • +0,02 Styrka (per nivå)
 • +0,02 Fingerfärdighet (per nivå)
 • +0,02 Rörlighet (per nivå)
 • +0,02 Karisma (per nivå)
 • +0,42 Simning (per nivå)
 • +0,42 Taktik (per nivå)
uniform_yellow.png
Gul soldatjacka​
 • +0,01 Styrka (per nivå)
 • +0,01 Fingerfärdighet (per nivå)
 • +0,01 Rörlighet (per nivå)
 • +0,026 Karisma (per nivå)
 • +0,44 Lägga fällor (per nivå)
 • +0,48 Ledarskap (per nivå)
 • +0,55 Taktik (per nivå)
uniform_blue.png
Blåa soldatjacka​
 • +0,01 Styrka (per nivå)
 • +0,026 Fingerfärdighet (per nivå)
 • +0,01 Rörlighet (per nivå)
 • +0,01 Karisma (per nivå)
 • +0,44 Ork (per nivå)
 • +0,48 Reparation (per nivå)
 • +0,55 Taktik (per nivå)
uniform_green.png
Grön soldatjacka​
 • +0,01 Styrka (per nivå)
 • +0,01 Fingerfärdighet (per nivå)
 • +0,026 Rörlighet (per nivå)
 • +0,01 Karisma (per nivå)
 • +0,44 Hårdhet (per nivå)
 • +0,48 Gömma sig (per nivå)
 • +0,55 Taktik (per nivå)
uniform_brown.png
Brun soldatjacka​
 • +0,026 Styrka (per nivå)
 • +0,026 Fingerfärdighet (per nivå)
 • +0,02 Rörlighet (per nivå)
 • +0,026 Karisma (per nivå)
 • +0,54 Ork (per nivå)
 • +0,54 Taktik (per nivå)
uniform_black.png
Svart soldatjacka​
 • +0,026 Styrka (per nivå)
 • +0,01 Fingerfärdighet (per nivå)
 • +0,01 Rörlighet (per nivå)
 • +0,01 Karisma (per nivå)
 • +0,55 Rida (per nivå)
 • +0,46 Taktik (per nivå)
 • +0,54 Djurinstinkt (per nivå)
uniform_p1.png
Elegant soldatjacka​
 • +0,026 Styrka (per nivå)
 • +0,02 Fingerfärdighet (per nivå)
 • +0,02 Rörlighet (per nivå)
 • +0,026 Karisma (per nivå)
 • +0,51 Hårdhet (per nivå)
 • +0,48 Rida (per nivå)
 • +0,48 Simning (per nivå)
 • +0,54 Lägga fällor (per nivå)
uniform_fine.png
Cathay Williams soldatjacka​
 • +0,02 Styrka (per nivå)
 • +0,026 Rörlighet (per nivå)
 • +0,56 Undvik (per nivå)
 • +0,56 Sikte (per nivå)
 • +0,56 Reparation (per nivå)
 • +0,56 Handel (per nivå)
confederate_frock_grey.png
Grå förbundsrock​
 • +0,02 Styrka (per nivå)
 • +0,02 Rörlighet (per nivå)
 • +0,02 Karisma (per nivå)
 • +0,39 Konstruktion (per nivå)
 • +0,39 <Unknown translation for 'Stamina (per nivå)'> (per level)
 • +0,39 Simning (per nivå)
 • +0,51 Ledarskap (per nivå)
confederate_frock_yellow.png
Gul förbundsrock​
 • +0,02 Styrka (per nivå)
 • +0,02 Fingerfärdighet (per nivå)
 • +0,02 Rörlighet (per nivå)
 • +0,02 Karisma (per nivå)
 • +0,48 Hårdhet (per nivå)
 • +0,54 Ledarskap (per nivå)
 • +0,55 Djurinstinkt (per nivå)
 • +0,51 Utseende (per nivå)
confederate_frock_blue.png
Blå förbundsrock​
 • +0,02 Styrka (per nivå)
 • +0,02 Fingerfärdighet (per nivå)
 • +0,02 Rörlighet (per nivå)
 • +0,02 Karisma (per nivå)
 • +0,54 Ork (per nivå)
 • +0,41 Undvik (per nivå)
 • +0,55 Lägga fällor (per nivå)
 • +0,54 Reparation (per nivå)
confederate_frock_green.png
Grön förbundsrock​
 • +0,02 Styrka (per nivå)
 • +0,02 Fingerfärdighet (per nivå)
 • +0,02 Rörlighet (per nivå)
 • +0,02 Karisma (per nivå)
 • +0,54 Konstruktion (per nivå)
 • +0,51 Gömma sig (per nivå)
 • +0,54 Simning (per nivå)
 • +0,54 Utseende (per nivå)
confederate_frock_brown.png
Brun förbundsrock​
 • +0,02 Styrka (per nivå)
 • +0,02 Fingerfärdighet (per nivå)
 • +0,02 Rörlighet (per nivå)
 • +0,02 Karisma (per nivå)
 • +0,48 Rida (per nivå)
 • +0,42 Gömma sig (per nivå)
 • +0,54 Sikte (per nivå)
 • +0,54 Djurinstinkt (per nivå)
confederate_frock_black.png
Svart förbundsrock​
 • +0,026 Styrka (per nivå)
 • +0,026 Fingerfärdighet (per nivå)
 • +0,026 Rörlighet (per nivå)
 • +0,026 Karisma (per nivå)
 • +0,42 Hårdhet (per nivå)
 • +0,44 Finmotorik (per nivå)
 • +0,54 Reparation (per nivå)
confederate_frock_p1.png
Dekorerad förbundsrock​
 • +0,026 Styrka (per nivå)
 • +0,026 Fingerfärdighet (per nivå)
 • +0,026 Rörlighet (per nivå)
 • +0,026 Karisma (per nivå)
 • +0,54 Ork (per nivå)
 • +0,42 Hälsopoäng (per nivå)
 • +0,38 Undvik (per nivå)
 • +0,54 Ledarskap (per nivå)
confederate_frock_fine.png
Robert E. Lees förbundsrock​
 • +0,026 Styrka (per nivå)
 • +0,026 Fingerfärdighet (per nivå)
 • +0,026 Rörlighet (per nivå)
 • +0,026 Karisma (per nivå)
 • +0,54 Sikte (per nivå)
 • +0,55 Skytte (per nivå)
 • +0,54 Utseende (per nivå)
indian_wildleather_grey.png
Grå indian läderjacka​
 • +0,02 Styrka (per nivå)
 • +0,02 Fingerfärdighet (per nivå)
 • +0,02 Rörlighet (per nivå)
 • +0,02 Karisma (per nivå)
 • +0,38 Hårdhet (per nivå)
 • +0,54 Simning (per nivå)
 • +0,38 Lägga fällor (per nivå)
 • +0,54 Djurinstinkt (per nivå)
indian_wildleather_yellow.png
Gul indian läderjacka​
 • +0,02 Styrka (per nivå)
 • +0,02 Fingerfärdighet (per nivå)
 • +0,02 Rörlighet (per nivå)
 • +0,02 Karisma (per nivå)
 • +0,57 Konstruktion (per nivå)
 • +0,38 Simning (per nivå)
 • +0,54 Ledarskap (per nivå)
indian_wildleather_blue.png
Blåa indian läderjacka​
 • +0,02 Styrka (per nivå)
 • +0,02 Fingerfärdighet (per nivå)
 • +0,02 Rörlighet (per nivå)
 • +0,02 Karisma (per nivå)
 • +0,54 Gömma sig (per nivå)
 • +0,54 Finmotorik (per nivå)
 • +0,54 Handel (per nivå)
 • +0,54 Djurinstinkt (per nivå)
indian_wildleather_green.png
Grön indian läderjacka​
 • +0,02 Styrka (per nivå)
 • +0,02 Fingerfärdighet (per nivå)
 • +0,02 Rörlighet (per nivå)
 • +0,02 Karisma (per nivå)
 • +0,54 Rida (per nivå)
 • +0,54 Reparation (per nivå)
 • +0,38 Djurinstinkt (per nivå)
 • +0,54 Utseende (per nivå)
indian_wildleather_brown.png
Brun indian läderjacka​
 • +0,026 Styrka (per nivå)
 • +0,026 Fingerfärdighet (per nivå)
 • +0,026 Rörlighet (per nivå)
 • +0,026 Karisma (per nivå)
 • +0,38 Gömma sig (per nivå)
 • +0,54 Undvik (per nivå)
 • +0,38 Lägga fällor (per nivå)
 • +0,54 Ork (per nivå)
indian_wildleather_black.png
Svart indian läderjacka​
 • +0,026 Styrka (per nivå)
 • +0,026 Fingerfärdighet (per nivå)
 • +0,026 Rörlighet (per nivå)
 • +0,026 Karisma (per nivå)
 • +0,38 Rida (per nivå)
 • +0,54 Sikte (per nivå)
 • +0,38 Ledarskap (per nivå)
 • +0,38 Handel (per nivå)
indian_wildleather_p1.png
Dekorerad indian läderjacka​
 • +0,026 Styrka (per nivå)
 • +0,026 Fingerfärdighet (per nivå)
 • +0,026 Rörlighet (per nivå)
 • +0,026 Karisma (per nivå)
 • +0,54 Konstruktion (per nivå)
 • +0,54 Hälsopoäng (per nivå)
 • +0,54 Simning (per nivå)
 • +0,38 Utseende (per nivå)
indian_wildleather_fine.png
Sitting Bulls indian läderjacka​
 • +0,03 Styrka (per nivå)
 • +0,03 Fingerfärdighet (per nivå)
 • +0,03 Rörlighet (per nivå)
 • +0,03 Karisma (per nivå)
 • +0,54 Hårdhet (per nivå)
 • +0,38 Ork (per nivå)
 • +0,38 Undvik (per nivå)
 • +0,38 Reparation (per nivå)
hide_jacket_grey.png
Grå mockajacka​
 • +0,02 Styrka (per nivå)
 • +0,02 Fingerfärdighet (per nivå)
 • +0,02 Rörlighet (per nivå)
 • +0,02 Karisma (per nivå)
 • +0,46 Vigör (per nivå)
 • +0,46 Reflex (per nivå)
 • +0,44 Finmotorik (per nivå)
 • +0,54 Djurinstinkt (per nivå)
hide_jacket_yellow.png
Gul mockajacka​
 • +0,026 Styrka (per nivå)
 • +0,026 Fingerfärdighet (per nivå)
 • +0,026 Rörlighet (per nivå)
 • +0,026 Karisma (per nivå)
 • +0,54 Lägga fällor (per nivå)
 • +0,54 Ledarskap (per nivå)
 • +0,54 Handel (per nivå)
hide_jacket_blue.png
Blå mockajacka​
 • +0,026 Styrka (per nivå)
 • +0,026 Fingerfärdighet (per nivå)
 • +0,026 Rörlighet (per nivå)
 • +0,026 Karisma (per nivå)
 • +0,54 Hårdhet (per nivå)
 • +0,54 Sikte (per nivå)
 • +0,38 Skytte (per nivå)
 • +0,42 Finmotorik (per nivå)
hide_jacket_green.png
Grön mockajacka​
 • +0,026 Styrka (per nivå)
 • +0,026 Fingerfärdighet (per nivå)
 • +0,026 Rörlighet (per nivå)
 • +0,026 Karisma (per nivå)
 • +0,54 Konstruktion (per nivå)
 • +0,54 Gömma sig (per nivå)
 • +0,54 Utseende (per nivå)
hide_jacket_brown.png
Brun mockajacka​
 • +0,026 Styrka (per nivå)
 • +0,026 Fingerfärdighet (per nivå)
 • +0,026 Rörlighet (per nivå)
 • +0,026 Karisma (per nivå)
 • +0,54 Hälsopoäng (per nivå)
 • +0,54 Undvik (per nivå)
 • +0,54 Reparation (per nivå)
 • +0,39 Taktik (per nivå)
hide_jacket_black.png
Svart mockajacka​
 • +0,026 Styrka (per nivå)
 • +0,026 Fingerfärdighet (per nivå)
 • +0,026 Rörlighet (per nivå)
 • +0,026 Karisma (per nivå)
 • +0,54 Ork (per nivå)
 • +0,54 Rida (per nivå)
 • +0,54 Simning (per nivå)
hide_jacket_p1.png
Dekorerad mockajacka​
 • +0,026 Styrka (per nivå)
 • +0,03 Fingerfärdighet (per nivå)
 • +0,03 Rörlighet (per nivå)
 • +0,03 Karisma (per nivå)
 • +0,54 Rida (per nivå)
 • +0,54 Lägga fällor (per nivå)
 • +0,54 Finmotorik (per nivå)
 • +0,54 Handel (per nivå)
hide_jacket_fine.png
Jim Bakers mockajacka​
 • +0,03 Styrka (per nivå)
 • +0,03 Fingerfärdighet (per nivå)
 • +0,03 Rörlighet (per nivå)
 • +0,03 Karisma (per nivå)
 • +0,54 Gömma sig (per nivå)
 • +0,54 Undvik (per nivå)
 • +0,54 Lägga fällor (per nivå)
 • +0,54 Sikte (per nivå)
buckskin_coat_grey.png
Grå hjortskinns jacka​
 • +0,02 Styrka (per nivå)
 • +0,02 Fingerfärdighet (per nivå)
 • +0,02 Rörlighet (per nivå)
 • +0,02 Karisma (per nivå)
 • +0,54 Konstruktion (per nivå)
 • +0,55 Reflex (per nivå)
 • +0,54 Ledarskap (per nivå)
buckskin_coat_yellow.png
Gul hjortskinns jacka​
 • +0,026 Styrka (per nivå)
 • +0,026 Fingerfärdighet (per nivå)
 • +0,026 Rörlighet (per nivå)
 • +0,026 Karisma (per nivå)
 • +0,54 Hälsopoäng (per nivå)
 • +0,55 Skytte (per nivå)
 • +0,55 Utseende (per nivå)
buckskin_coat_blue.png
Blå hjortskinns jacka​
 • +0,026 Styrka (per nivå)
 • +0,026 Fingerfärdighet (per nivå)
 • +0,026 Rörlighet (per nivå)
 • +0,026 Karisma (per nivå)
 • +0,57 Vigör (per nivå)
 • +0,34 Reflex (per nivå)
 • +0,54 Reparation (per nivå)
 • +0,32 Utseende (per nivå)
buckskin_coat_green.png
Grön hjortskinns jacka​
 • +0,026 Styrka (per nivå)
 • +0,026 Fingerfärdighet (per nivå)
 • +0,026 Rörlighet (per nivå)
 • +0,026 Karisma (per nivå)
 • +0,57 Simning (per nivå)
 • +0,38 Finmotorik (per nivå)
 • +0,38 Taktik (per nivå)
buckskin_coat_brown.png
Brun hjortskinns jacka​
 • +0,026 Styrka (per nivå)
 • +0,026 Fingerfärdighet (per nivå)
 • +0,026 Rörlighet (per nivå)
 • +0,026 Karisma (per nivå)
 • +0,57 Hårdhet (per nivå)
 • +0,34 Gömma sig (per nivå)
 • +0,38 Skytte (per nivå)
 • +0,38 Handel (per nivå)
buckskin_coat_black.png
Svart hjortskinns jacka​
 • +0,026 Styrka (per nivå)
 • +0,026 Fingerfärdighet (per nivå)
 • +0,026 Rörlighet (per nivå)
 • +0,026 Karisma (per nivå)
 • +0,38 Rida (per nivå)
 • +0,38 Lägga fällor (per nivå)
 • +0,34 Reparation (per nivå)
 • +0,57 Djurinstinkt (per nivå)
buckskin_coat_p1.png
Dekorerad hjortskinns jacka​
 • +0,026 Styrka (per nivå)
 • +0,03 Fingerfärdighet (per nivå)
 • +0,026 Rörlighet (per nivå)
 • +0,026 Karisma (per nivå)
 • +0,57 Hälsopoäng (per nivå)
 • +0,34 Undvik (per nivå)
 • +0,34 Sikte (per nivå)
 • +0,57 Ledarskap (per nivå)
buckskin_coat_fine.png
John Astors hjortskinns jacka​
 • +0,026 Styrka (per nivå)
 • +0,026 Fingerfärdighet (per nivå)
 • +0,03 <Unknown translation for 'Flexibility'> (per nivå)
 • +0,026 Karisma (per nivå)
 • +0,56 Konstruktion (per nivå)
 • +0,56 Ork (per nivå)
 • +0,48 Rida (per nivå)bug.pngMexikansk poncho avatar del 14154
Mexikansk poncho-avatar kunde tidigare inte användas.


Avatar generator
När du skapade en slumpmässigt genererad avatar var det möjligt att skapa en avatardel som saknade några element.

Vi hoppas att du gillar de förändringar som den här uppdateringen medför för spelet. Som alltid ser vi fram emot din feedback!


Med vänliga hälsningar,
Ditt The West Team
 
Topp