Changelog 2.163

MNnielsen

CM
Forumpersonal
Community Manager

Vi planerar för närvarande att uppdatera spelet till version 2.163 tisdag 23 november. Tänk på att datum, tid och innehåll för uppdateringen kan komma att ändras.


Förbättring av gamla varor
Som en del av våra gamla artikel förbättringar fortsätter vi att ombalansera kroppsartiklar.

"
Ikon​
Namn​
Nya bonus​
Gul rock​
 • +0.54 Sikte (per nivå)
 • +0.55 Skytte (per nivå)
 • +0.54 Utseende (per nivå)
Blå rock​
 • +0,54 Undvik (per nivå)
 • +0,54 Sikte (per nivå)
 • +0,55 Skytte (per nivå)
Röd rock​
 • +0,54 Reflex (per nivå)
 • +0,54 Sikte (per nivå)
 • +0,55 Skytte (per nivå)
Bill Bowens rock​
 • +0,026 Styrka (per nivå)
 • +0,026 Fingerfärdighet (per nivå)
 • +0,026 Rörlighet (per nivå)
 • +0,026 Karisma (per nivå)
 • +0,42 Hårdhet (per nivå)
 • +0,42 Reflex (per nivå)
 • +0,48 Skytte (per nivå)
Grå äventyrarskjorta​
 • +0,02 Styrka (per nivå)
 • +0,02 Fingerfärdighet (per nivå)
 • +0,02 Rörlighet (per nivå)
 • +0,02 Karisma (per nivå)
 • +0,51 Vigör (per nivå)
Gul äventyrarskjorta​
 • +0,02 Fingerfärdighet (per nivå)
 • +0,02 Rörlighet (per nivå)
 • +0,026 Karisma (per nivå)
 • +0,55 Vigör (per nivå)
 • +0,36 Undvik (per nivå)
 • +0,36 Sikte (per nivå)
Blå äventyrarskjorta​
 • +0,02 Styrka (per nivå)
 • +0,026 Fingerfärdighet (per nivå)
 • +0,02 Rörlighet (per nivå)
 • +0,55 Vigör (per nivå)
 • +0,36 Hårdhet (per nivå)
 • +0,36 Reflex (per nivå)
Grön äventyrarskjorta​
 • +0,02 Styrka (per nivå)
 • +0,026 Rörlighet (per nivå)
 • +0,02 Karisma (per nivå)
 • +0,55 Vigör (per nivå)
 • +0,36 Undvik (per nivå)
 • +0,36 Taktik (per nivå)
Brun äventyrarskjorta​
 • +0,026 Fingerfärdighet (per nivå)
 • +0,026 Karisma (per nivå)
 • +0,51 Finmotorik (per nivå)
 • +0,54 Handel (per nivå)
Svart äventyrarskjorta​
 • +0,026 Styrka (per nivå)
 • +0,026 Rörlighet (per nivå)
 • +0,54 Lägga fällor (per nivå)
 • +0,54 Reparation (per nivå)
Elegant äventyrarskjorta​
 • +0,026 Fingerfärdighet (per nivå)
 • +0,02 Karisma (per nivå)
 • +0,54 Konstruktion (per nivå)
 • +0,55 Rida (per nivå)
 • +0,51 Simning (per nivå)
John Grizzly Adams äventyrarskjorta​
 • +0,026 Styrka (per nivå)
 • +0,026 Fingerfärdighet (per nivå)
 • +0,026 Karisma (per nivå)
 • +0,55 Ork (per nivå)
 • +0,54 Simning (per nivå)
 • +0,39 Reparation (per nivå)
Grå soldatjacka​
 • +0,02 Styrka (per nivå)
 • +0,02 Fingerfärdighet (per nivå)
 • +0,02 Rörlighet (per nivå)
 • +0,02 Karisma (per nivå)
 • +0,42 Simning (per nivå)
 • +0,42 Taktik (per nivå)
Gul soldatjacka​
 • +0,01 Styrka (per nivå)
 • +0,01 Fingerfärdighet (per nivå)
 • +0,01 Rörlighet (per nivå)
 • +0,026 Karisma (per nivå)
 • +0,44 Lägga fällor (per nivå)
 • +0,48 Ledarskap (per nivå)
 • +0,55 Taktik (per nivå)
Blåa soldatjacka​
 • +0,01 Styrka (per nivå)
 • +0,026 Fingerfärdighet (per nivå)
 • +0,01 Rörlighet (per nivå)
 • +0,01 Karisma (per nivå)
 • +0,44 Ork (per nivå)
 • +0,48 Reparation (per nivå)
 • +0,55 Taktik (per nivå)
Grön soldatjacka​
 • +0,01 Styrka (per nivå)
 • +0,01 Fingerfärdighet (per nivå)
 • +0,026 Rörlighet (per nivå)
 • +0,01 Karisma (per nivå)
 • +0,44 Hårdhet (per nivå)
 • +0,48 Gömma sig (per nivå)
 • +0,55 Taktik (per nivå)
Brun soldatjacka​
 • +0,026 Styrka (per nivå)
 • +0,026 Fingerfärdighet (per nivå)
 • +0,02 Rörlighet (per nivå)
 • +0,026 Karisma (per nivå)
 • +0,54 Ork (per nivå)
 • +0,54 Taktik (per nivå)
Svart soldatjacka​
 • +0,026 Styrka (per nivå)
 • +0,01 Fingerfärdighet (per nivå)
 • +0,01 Rörlighet (per nivå)
 • +0,01 Karisma (per nivå)
 • +0,55 Rida (per nivå)
 • +0,46 Taktik (per nivå)
 • +0,54 Djurinstinkt (per nivå)
Elegant soldatjacka​
 • +0,026 Styrka (per nivå)
 • +0,02 Fingerfärdighet (per nivå)
 • +0,02 Rörlighet (per nivå)
 • +0,026 Karisma (per nivå)
 • +0,51 Hårdhet (per nivå)
 • +0,48 Rida (per nivå)
 • +0,48 Simning (per nivå)
 • +0,54 Lägga fällor (per nivå)
Cathay Williams soldatjacka​
 • +0,02 Styrka (per nivå)
 • +0,026 Rörlighet (per nivå)
 • +0,56 Undvik (per nivå)
 • +0,56 Sikte (per nivå)
 • +0,56 Reparation (per nivå)
 • +0,56 Handel (per nivå)
Grå förbundsrock​
 • +0,02 Styrka (per nivå)
 • +0,02 Rörlighet (per nivå)
 • +0,02 Karisma (per nivå)
 • +0,39 Konstruktion (per nivå)
 • +0,39 <Unknown translation for 'Stamina (per nivå)'> (per level)
 • +0,39 Simning (per nivå)
 • +0,51 Ledarskap (per nivå)
Gul förbundsrock​
 • +0,02 Styrka (per nivå)
 • +0,02 Fingerfärdighet (per nivå)
 • +0,02 Rörlighet (per nivå)
 • +0,02 Karisma (per nivå)
 • +0,48 Hårdhet (per nivå)
 • +0,54 Ledarskap (per nivå)
 • +0,55 Djurinstinkt (per nivå)
 • +0,51 Utseende (per nivå)
Blå förbundsrock​
 • +0,02 Styrka (per nivå)
 • +0,02 Fingerfärdighet (per nivå)
 • +0,02 Rörlighet (per nivå)
 • +0,02 Karisma (per nivå)
 • +0,54 Ork (per nivå)
 • +0,41 Undvik (per nivå)
 • +0,55 Lägga fällor (per nivå)
 • +0,54 Reparation (per nivå)
Grön förbundsrock​
 • +0,02 Styrka (per nivå)
 • +0,02 Fingerfärdighet (per nivå)
 • +0,02 Rörlighet (per nivå)
 • +0,02 Karisma (per nivå)
 • +0,54 Konstruktion (per nivå)
 • +0,51 Gömma sig (per nivå)
 • +0,54 Simning (per nivå)
 • +0,54 Utseende (per nivå)
Brun förbundsrock​
 • +0,02 Styrka (per nivå)
 • +0,02 Fingerfärdighet (per nivå)
 • +0,02 Rörlighet (per nivå)
 • +0,02 Karisma (per nivå)
 • +0,48 Rida (per nivå)
 • +0,42 Gömma sig (per nivå)
 • +0,54 Sikte (per nivå)
 • +0,54 Djurinstinkt (per nivå)
Svart förbundsrock​
 • +0,026 Styrka (per nivå)
 • +0,026 Fingerfärdighet (per nivå)
 • +0,026 Rörlighet (per nivå)
 • +0,026 Karisma (per nivå)
 • +0,42 Hårdhet (per nivå)
 • +0,44 Finmotorik (per nivå)
 • +0,54 Reparation (per nivå)
Dekorerad förbundsrock​
 • +0,026 Styrka (per nivå)
 • +0,026 Fingerfärdighet (per nivå)
 • +0,026 Rörlighet (per nivå)
 • +0,026 Karisma (per nivå)
 • +0,54 Ork (per nivå)
 • +0,42 Hälsopoäng (per nivå)
 • +0,38 Undvik (per nivå)
 • +0,54 Ledarskap (per nivå)
Robert E. Lees förbundsrock​
 • +0,026 Styrka (per nivå)
 • +0,026 Fingerfärdighet (per nivå)
 • +0,026 Rörlighet (per nivå)
 • +0,026 Karisma (per nivå)
 • +0,54 Sikte (per nivå)
 • +0,55 Skytte (per nivå)
 • +0,54 Utseende (per nivå)
Grå indian läderjacka​
 • +0,02 Styrka (per nivå)
 • +0,02 Fingerfärdighet (per nivå)
 • +0,02 Rörlighet (per nivå)
 • +0,02 Karisma (per nivå)
 • +0,38 Hårdhet (per nivå)
 • +0,54 Simning (per nivå)
 • +0,38 Lägga fällor (per nivå)
 • +0,54 Djurinstinkt (per nivå)
Gul indian läderjacka​
 • +0,02 Styrka (per nivå)
 • +0,02 Fingerfärdighet (per nivå)
 • +0,02 Rörlighet (per nivå)
 • +0,02 Karisma (per nivå)
 • +0,57 Konstruktion (per nivå)
 • +0,38 Simning (per nivå)
 • +0,54 Ledarskap (per nivå)
Blåa indian läderjacka​
 • +0,02 Styrka (per nivå)
 • +0,02 Fingerfärdighet (per nivå)
 • +0,02 Rörlighet (per nivå)
 • +0,02 Karisma (per nivå)
 • +0,54 Gömma sig (per nivå)
 • +0,54 Finmotorik (per nivå)
 • +0,54 Handel (per nivå)
 • +0,54 Djurinstinkt (per nivå)
Grön indian läderjacka​
 • +0,02 Styrka (per nivå)
 • +0,02 Fingerfärdighet (per nivå)
 • +0,02 Rörlighet (per nivå)
 • +0,02 Karisma (per nivå)
 • +0,54 Rida (per nivå)
 • +0,54 Reparation (per nivå)
 • +0,38 Djurinstinkt (per nivå)
 • +0,54 Utseende (per nivå)
Brun indian läderjacka​
 • +0,026 Styrka (per nivå)
 • +0,026 Fingerfärdighet (per nivå)
 • +0,026 Rörlighet (per nivå)
 • +0,026 Karisma (per nivå)
 • +0,38 Gömma sig (per nivå)
 • +0,54 Undvik (per nivå)
 • +0,38 Lägga fällor (per nivå)
 • +0,54 Ork (per nivå)
Svart indian läderjacka​
 • +0,026 Styrka (per nivå)
 • +0,026 Fingerfärdighet (per nivå)
 • +0,026 Rörlighet (per nivå)
 • +0,026 Karisma (per nivå)
 • +0,38 Rida (per nivå)
 • +0,54 Sikte (per nivå)
 • +0,38 Ledarskap (per nivå)
 • +0,38 Handel (per nivå)
Dekorerad indian läderjacka​
 • +0,026 Styrka (per nivå)
 • +0,026 Fingerfärdighet (per nivå)
 • +0,026 Rörlighet (per nivå)
 • +0,026 Karisma (per nivå)
 • +0,54 Konstruktion (per nivå)
 • +0,54 Hälsopoäng (per nivå)
 • +0,54 Simning (per nivå)
 • +0,38 Utseende (per nivå)
Sitting Bulls indian läderjacka​
 • +0,03 Styrka (per nivå)
 • +0,03 Fingerfärdighet (per nivå)
 • +0,03 Rörlighet (per nivå)
 • +0,03 Karisma (per nivå)
 • +0,54 Hårdhet (per nivå)
 • +0,38 Ork (per nivå)
 • +0,38 Undvik (per nivå)
 • +0,38 Reparation (per nivå)
Grå mockajacka​
 • +0,02 Styrka (per nivå)
 • +0,02 Fingerfärdighet (per nivå)
 • +0,02 Rörlighet (per nivå)
 • +0,02 Karisma (per nivå)
 • +0,46 Vigör (per nivå)
 • +0,46 Reflex (per nivå)
 • +0,44 Finmotorik (per nivå)
 • +0,54 Djurinstinkt (per nivå)
Gul mockajacka​
 • +0,026 Styrka (per nivå)
 • +0,026 Fingerfärdighet (per nivå)
 • +0,026 Rörlighet (per nivå)
 • +0,026 Karisma (per nivå)
 • +0,54 Lägga fällor (per nivå)
 • +0,54 Ledarskap (per nivå)
 • +0,54 Handel (per nivå)
Blå mockajacka​
 • +0,026 Styrka (per nivå)
 • +0,026 Fingerfärdighet (per nivå)
 • +0,026 Rörlighet (per nivå)
 • +0,026 Karisma (per nivå)
 • +0,54 Hårdhet (per nivå)
 • +0,54 Sikte (per nivå)
 • +0,38 Skytte (per nivå)
 • +0,42 Finmotorik (per nivå)
Grön mockajacka​
 • +0,026 Styrka (per nivå)
 • +0,026 Fingerfärdighet (per nivå)
 • +0,026 Rörlighet (per nivå)
 • +0,026 Karisma (per nivå)
 • +0,54 Konstruktion (per nivå)
 • +0,54 Gömma sig (per nivå)
 • +0,54 Utseende (per nivå)
Brun mockajacka​
 • +0,026 Styrka (per nivå)
 • +0,026 Fingerfärdighet (per nivå)
 • +0,026 Rörlighet (per nivå)
 • +0,026 Karisma (per nivå)
 • +0,54 Hälsopoäng (per nivå)
 • +0,54 Undvik (per nivå)
 • +0,54 Reparation (per nivå)
 • +0,39 Taktik (per nivå)
Svart mockajacka​
 • +0,026 Styrka (per nivå)
 • +0,026 Fingerfärdighet (per nivå)
 • +0,026 Rörlighet (per nivå)
 • +0,026 Karisma (per nivå)
 • +0,54 Ork (per nivå)
 • +0,54 Rida (per nivå)
 • +0,54 Simning (per nivå)
Dekorerad mockajacka​
 • +0,026 Styrka (per nivå)
 • +0,03 Fingerfärdighet (per nivå)
 • +0,03 Rörlighet (per nivå)
 • +0,03 Karisma (per nivå)
 • +0,54 Rida (per nivå)
 • +0,54 Lägga fällor (per nivå)
 • +0,54 Finmotorik (per nivå)
 • +0,54 Handel (per nivå)
Jim Bakers mockajacka​
 • +0,03 Styrka (per nivå)
 • +0,03 Fingerfärdighet (per nivå)
 • +0,03 Rörlighet (per nivå)
 • +0,03 Karisma (per nivå)
 • +0,54 Gömma sig (per nivå)
 • +0,54 Undvik (per nivå)
 • +0,54 Lägga fällor (per nivå)
 • +0,54 Sikte (per nivå)
Grå hjortskinns jacka​
 • +0,02 Styrka (per nivå)
 • +0,02 Fingerfärdighet (per nivå)
 • +0,02 Rörlighet (per nivå)
 • +0,02 Karisma (per nivå)
 • +0,54 Konstruktion (per nivå)
 • +0,55 Reflex (per nivå)
 • +0,54 Ledarskap (per nivå)
Gul hjortskinns jacka​
 • +0,026 Styrka (per nivå)
 • +0,026 Fingerfärdighet (per nivå)
 • +0,026 Rörlighet (per nivå)
 • +0,026 Karisma (per nivå)
 • +0,54 Hälsopoäng (per nivå)
 • +0,55 Skytte (per nivå)
 • +0,55 Utseende (per nivå)
Blå hjortskinns jacka​
 • +0,026 Styrka (per nivå)
 • +0,026 Fingerfärdighet (per nivå)
 • +0,026 Rörlighet (per nivå)
 • +0,026 Karisma (per nivå)
 • +0,57 Vigör (per nivå)
 • +0,34 Reflex (per nivå)
 • +0,54 Reparation (per nivå)
 • +0,32 Utseende (per nivå)
Grön hjortskinns jacka​
 • +0,026 Styrka (per nivå)
 • +0,026 Fingerfärdighet (per nivå)
 • +0,026 Rörlighet (per nivå)
 • +0,026 Karisma (per nivå)
 • +0,57 Simning (per nivå)
 • +0,38 Finmotorik (per nivå)
 • +0,38 Taktik (per nivå)
Brun hjortskinns jacka​
 • +0,026 Styrka (per nivå)
 • +0,026 Fingerfärdighet (per nivå)
 • +0,026 Rörlighet (per nivå)
 • +0,026 Karisma (per nivå)
 • +0,57 Hårdhet (per nivå)
 • +0,34 Gömma sig (per nivå)
 • +0,38 Skytte (per nivå)
 • +0,38 Handel (per nivå)
Svart hjortskinns jacka​
 • +0,026 Styrka (per nivå)
 • +0,026 Fingerfärdighet (per nivå)
 • +0,026 Rörlighet (per nivå)
 • +0,026 Karisma (per nivå)
 • +0,38 Rida (per nivå)
 • +0,38 Lägga fällor (per nivå)
 • +0,34 Reparation (per nivå)
 • +0,57 Djurinstinkt (per nivå)
Dekorerad hjortskinns jacka​
 • +0,026 Styrka (per nivå)
 • +0,03 Fingerfärdighet (per nivå)
 • +0,026 Rörlighet (per nivå)
 • +0,026 Karisma (per nivå)
 • +0,57 Hälsopoäng (per nivå)
 • +0,34 Undvik (per nivå)
 • +0,34 Sikte (per nivå)
 • +0,57 Ledarskap (per nivå)
John Astors hjortskinns jacka​
 • +0,026 Styrka (per nivå)
 • +0,026 Fingerfärdighet (per nivå)
 • +0,03 <Unknown translation for 'Flexibility'> (per nivå)
 • +0,026 Karisma (per nivå)
 • +0,56 Konstruktion (per nivå)
 • +0,56 Ork (per nivå)
 • +0,48 Rida (per nivå)


Mexikansk poncho avatar del 14154
Mexikansk poncho-avatar kunde tidigare inte användas.


Avatar generator
När du skapade en slumpmässigt genererad avatar var det möjligt att skapa en avatardel som saknade några element.

Vi hoppas att du gillar de förändringar som den här uppdateringen medför för spelet. Som alltid ser vi fram emot din feedback!


Med vänliga hälsningar,
Ditt The West Team