Changelog 2.167

MNnielsen

CM
Forumpersonal
Community Manager
new_changelog_2_167.pngVi planerar för närvarande att uppdatera spelet till version 2 167 tisdagen den 15 februari. Observera att datum, tid och innehåll för uppdateringen kan komma att ändras.features.pngFörbättring av gamla varor
Som nästa del av att förbättra gamla varor är vi klara med att förbättra gamla byxor.

IconNameNew bonus
cord_pants_grey.png
Grey corduroy pants
 • +0,02 Strength (per level)
 • +0,02 Dexterity (per level)
 • +0,02 Mobility (per level)
 • +0,02 Charisma (per level)
 • +0,54 Horseback Riding (per level)
 • +0,54 Appearance (per level)
cord_pants_yellow.png
Yellow corduroy pants
 • +0,02 Strength (per level)
 • +0,02 Dexterity (per level)
 • +0,02 Mobility (per level)
 • +0,02 Charisma (per level)
 • +0,42 Health Points (per level)
 • +0,44 Hiding (per level)
 • +0,54 Animal Instincts (per level)
cord_pants_blue.png
Blue corduroy pants
 • +0,02 Strength (per level)
 • +0,02 Dexterity (per level)
 • +0,02 Mobility (per level)
 • +0,02 Charisma (per level)
 • +0,44 Construction (per level)
 • +0,54 Setting Traps (per level)
 • +0,42 Leadership (per level)
cord_pants_green.png
Green corduroy pants
 • +0,02 Strength (per level)
 • +0,02 Dexterity (per level)
 • +0,02 Mobility (per level)
 • +0,02 Charisma (per level)
 • +0,44 Stamina (per level)
 • +0,54 Hiding (per level)
 • +0,42 Swimming (per level)
cord_pants_brown.png
Brown corduroy pants
 • +0,02 Strength (per level)
 • +0,02 Dexterity (per level)
 • +0,026 Mobility (per level)
 • +0,026 Charisma (per level)
 • +0,38 Dodging (per level)
 • +0,44 Shooting (per level)
 • +0,54 Repairing (per level)
cord_pants_black.png
Black corduroy pants
 • +0,026 Strength (per level)
 • +0,026 Dexterity (per level)
 • +0,02 Mobility (per level)
 • +0,02 Charisma (per level)
 • +0,44 Vigor (per level)
 • +0,38 Aiming (per level)
 • +0,54 Tactics (per level)
cord_pants_p1.png
Fancy corduroy pants
 • +0,026 Strength (per level)
 • +0,026 Dexterity (per level)
 • +0,026 Mobility (per level)
 • +0,026 Charisma (per level)
 • +0,54 Toughness (per level)
 • +0,44 Reflex (per level)
 • +0,55 Swimming (per level)
cord_pants_fine.png
James Bowie's corduroy pants
 • +0,026 Strength (per level)
 • +0,026 Dexterity (per level)
 • +0,026 Mobility (per level)
 • +0,026 Charisma (per level)
 • +0,55 Fine Motor Skills (per level)
 • +0,56 Trading (per level)
trader_pants_grey.png
Grey trader pants
 • +0,02 Strength (per level)
 • +0,02 Dexterity (per level)
 • +0,02 Mobility (per level)
 • +0,02 Charisma (per level)
 • +0,48 Setting Traps (per level)
 • +0,48 Appearance (per level)
trader_pants_yellow.png
Yellow trader pants
 • +0,02 Strength (per level)
 • +0,02 Dexterity (per level)
 • +0,02 Mobility (per level)
 • +0,026 Charisma (per level)
 • +0,48 Stamina (per level)
 • +0,42 Repairing (per level)
 • +0,54 Animal Instincts (per level)
trader_pants_blue.png
Blue trader pants
 • +0,02 Strength (per level)
 • +0,026 Dexterity (per level)
 • +0,02 Mobility (per level)
 • +0,02 Charisma (per level)
 • +0,48 Health Points (per level)
 • +0,54 Fine Motor Skills (per level)
 • +0,42 Tactics (per level)
trader_pants_green.png
Green trader pants
 • +0,02 Strength (per level)
 • +0,02 Dexterity (per level)
 • +0,026 Mobility (per level)
 • +0,02 Charisma (per level)
 • +0,48 Vigor (per level)
 • +0,54 Dodging (per level)
 • +0,42 Leadership (per level)
trader_pants_black.png
Black trader pants
 • +0,026 Strength (per level)
 • +0,026 Dexterity (per level)
 • +0,026 Mobility (per level)
 • +0,026 Charisma (per level)
 • +0,55 Construction (per level)
 • +0,39 Stamina (per level)
 • +0,41 Trading (per level)
trader_pants_p1.png
Fancy trader pants
 • +0,026 Strength (per level)
 • +0,026 Dexterity (per level)
 • +0,026 Mobility (per level)
 • +0,026 Charisma (per level)
 • +0,54 Health Points (per level)
 • +0,42 Hiding (per level)
 • +0,55 Leadership (per level)
trader_pants_fine.png
Jacob Davis' trader pants
 • +0,03 Strength (per level)
 • +0,03 Dexterity (per level)
 • +0,026 Mobility (per level)
 • +0,026 Charisma (per level)
 • +0,46 Reflex (per level)
 • +0,48 Shooting (per level)
 • +0,46 Appearance (per level)
strip_pants_grey.png
Grey striped pants
 • +0,02 Strength (per level)
 • +0,02 Dexterity (per level)
 • +0,02 Mobility (per level)
 • +0,02 Charisma (per level)
 • +0,39 Vigor (per level)
 • +0,51 Aiming (per level)
 • +0,39 Tactics (per level)
strip_pants_yellow.png
Yellow striped pants
 • +0,02 Strength (per level)
 • +0,02 Dexterity (per level)
 • +0,02 Mobility (per level)
 • +0,02 Charisma (per level)
 • +0,55 Fine Motor Skills (per level)
 • +0,54 Repairing (per level)
 • +0,54 Trading (per level)
strip_pants_blue.png
Blue striped pants
 • +0,02 Strength (per level)
 • +0,02 Dexterity (per level)
 • +0,02 Mobility (per level)
 • +0,02 Charisma (per level)
 • +0,54 Dodging (per level)
 • +0,55 Shooting (per level)
 • +0,54 Appearance (per level)
strip_pants_green.png
Green striped pants
 • +0,02 Strength (per level)
 • +0,02 Dexterity (per level)
 • +0,02 Mobility (per level)
 • +0,02 Charisma (per level)
 • +0,55 Stamina (per level)
 • +0,54 Reflex (per level)
 • +0,54 Setting Traps (per level)
strip_pants_brown.png
Brown striped pants
 • +0,026 Strength (per level)​
 • +0,026 Dexterity (per level)​
 • +0,026 Mobility (per level)​
 • +0,026 Charisma (per level)​
 • +0,44 Construction (per level)​
 • +0,51 Horseback Riding (per level)​
 • +0,54 Swimming (per level)​
strip_pants_black.png
Black striped pants
 • +0,026 Strength (per level)
 • +0,026 Dexterity (per level)
 • +0,026 Mobility (per level)
 • +0,026 Charisma (per level)
 • +0,44 Health Points (per level)
 • +0,51 Aiming (per level)
 • +0,54 Animal Instincts (per level)
strip_pants_p1.png
Fancy striped pants
 • +0,026 Strength (per level)
 • +0,026 Dexterity (per level)
 • +0,026 Mobility (per level)
 • +0,026 Charisma (per level)
 • +0,56 Toughness (per level)
 • +0,44 Horseback Riding (per level)
 • +0,56 Hiding (per level)
strip_pants_fine.png
Emmett Dalton's striped pants
 • +0,026 Strength (per level)
 • +0,03 Dexterity (per level)
 • +0,03 Mobility (per level)
 • +0,03 Charisma (per level)
 • +0,54 Setting Traps (per level)
 • +0,55 Trading (per level)
 • +0,54 Animal Instincts (per level)
silk_pants_grey.png
Grey silk pants
 • +0,02 Strength (per level)
 • +0,02 Dexterity (per level)
 • +0,02 Mobility (per level)
 • +0,02 Charisma (per level)
 • +0,55 Construction (per level)
 • +0,41 Stamina (per level)
 • +0,51 Tactics (per level)
silk_pants_yellow.png
Yellow silk pants
 • +0,02 Strength (per level)
 • +0,02 Dexterity (per level)
 • +0,02 Mobility (per level)
 • +0,02 Charisma (per level)
 • +0,55 Horseback Riding (per level)
 • +0,54 Dodging (per level)
 • +0,55 Tactics (per level)
 • +0,54 Animal Instincts (per level)
silk_pants_blue.png
Blue silk pants
 • +0,02 Strength (per level)
 • +0,02 Dexterity (per level)
 • +0,02 Mobility (per level)
 • +0,02 Charisma (per level)
 • +0,55 Vigor (per level)
 • +0,55 Swimming (per level)
 • +0,54 Fine Motor Skills (per level)
 • +0,54 Repairing (per level)
silk_pants_green.png
Green silk pants
 • +0,02 Strength (per level)
 • +0,02 Dexterity (per level)
 • +0,02 Mobility (per level)
 • +0,02 Charisma (per level)
 • +0,54 Toughness (per level)
 • +0,54 Health Points (per level)
 • +0,55 Reflex (per level)
 • +0,55 Aiming (per level)
silk_pants_brown.png
Brown silk pants
 • +0,026 Strength (per level)
 • +0,026 Dexterity (per level)
 • +0,026 Mobility (per level)
 • +0,026 Charisma (per level)
 • +0,46 Hiding (per level)
 • +0,55 Shooting (per level)
 • +0,51 Setting Traps (per level)
 • +0,44 Appearance (per level)
silk_pants_black.png
Black silk pants
 • +0,026 Strength (per level)
 • +0,026 Dexterity (per level)
 • +0,026 Mobility (per level)
 • +0,026 Charisma (per level)
 • +0,55 Vigor (per level)
 • +0,44 Toughness (per level)
 • +0,51 Dodging (per level)
 • +0,46 Fine Motor Skills (per level)
silk_pants_p1.png
Fancy silk pants
 • +0,026 Strength (per level)
 • +0,026 Dexterity (per level)
 • +0,026 Mobility (per level)
 • +0,026 Charisma (per level)
 • +0,55 Construction (per level)
 • +0,55 Swimming (per level)
 • +0,56 Repairing (per level)
 • +0,55 Trading (per level)
silk_pants_fine.png
John Adams' silk pants
 • +0,03 Strength (per level)
 • +0,03 Dexterity (per level)
 • +0,03 Mobility (per level)
 • +0,03 Charisma (per level)
 • +0,48 Health Points (per level)
 • +0,54 Dodging (per level)
 • +0,54 Aiming (per level)
 • +0,56 Leadership (per level)Glädje Saker
Glädje Föremål kan nu auktioneras ut.

christmas_2021_hat.png
christmas_2021_neck.png
christmas_2021_fort.png
christmas_2021_body.png
christmas_2021_melee.png
christmas_2021_shoes.png
christmas_2021_range.png
christmas_2021_animal.png
christmas_2021_yield.png
christmas_2021_belt.png
christmas_2021_pants.png


Nya hantverksprestationer
Vi har implementerat 6 nya hantverksprestationer.

CategoryAchievement nameRequirementRewardPointsIcon
CraftingI do not understand how...Reach crafting level 10-10
toolbox%20(1).png
Crafting...and yet it movesReach crafting level 100-25
toolbox%20(1).png
CraftingArtisanReach crafting level 250-50
toolbox%20(1).png
CraftingFactotumReach crafting level 500-100
toolbox%20(1).png
CraftingExpert craftsmanReach crafting level 600-150
toolbox%20(1).png
CraftingPresident of the artisan associationReach crafting level 700Title: Craftsman200
toolbox_gold.pngbug.png


Felaktigt uppdragsdatum
Uppgiftsserien "One Foolish Romeo" var tillgänglig före uppgiftsställaren "Chatan". Nu kommer båda att vara tillgängliga samtidigt.


Fel uppgiftskrav
En av de dagliga alla hjärtans uppgifter hade ett felaktigt krav, för att avsluta det behövdes bara en kruka. Från och med nu kräver uppgiften två krukor.

Saknar daglig uppgift
Lördagens dagliga uppgift efter spelare med nivå 10-49 saknades.

Maggies bälte bonus
Maggies bälte hade en felaktig bonusVi hoppas att du gillar de förändringar som den här uppdateringen medför för spelet. Som alltid ser vi fram emot din feedback!

Med vänliga hälsningar,
Ditt The West Team
 
Senast ändrad:
Topp