Changelog 2.175

MNnielsen

CM
Forumpersonal
Community Manager
new_changelog_2_175.png


Vi planerar för närvarande att uppdatera spelet till version 2.175 onsdagen den 8 juni . Tänk på att datum, tid och innehåll för uppdateringen kan komma att ändras.


features.png


Old belts
Vi har förbättrat tredje delen av bälten.

IkonNamnNy bonus
ammo_grey.png
Grey cartridge belt+0,01 Strength (per level)
+0,01 Dexterity (per level)
+0,39 Vigor (per level)
ammo_yellow.png
Yellow cartridge belt+0,38 Construction (per level)
+0,38 Toughness (per level)
+0,38 Repairing (per level)
ammo_blue.png
Blue cartridge belt+0,38 Stamina (per level)
+0,38 Fine Motor Skills (per level)
+0,38 Leadership (per level)
ammo_green.png
Green cartridge belt+0,38 Tactics (per level)
+0,38 Trading (per level)
+0,38 Animal Instincts (per level)
ammo_brown.png
Brown cartridge belt+0,38 Reflex (per level)
+0,38 Hiding (per level)
+0,38 Shooting (per level)
+0,38 Appearance (per level)
ammo_p1.png
Fancy cartridge belt+0,01 Dexterity (per level)
+0,02 Mobility (per level)
+0,02 Charisma (per level)
+0,42 Aiming (per level)
ammo_fine.png
Calamity Jane's cartridge belt+0,02 Strength (per level)
+0,02 Dexterity (per level)
+0,02 Mobility (per level)
+0,02 Charisma (per level)
+0,38 Vigor (per level)
+0,38 Health Points (per level)
+0,38 Aiming (per level)
skull_grey.png
Grey skull belt+0,42 Construction (per level)
+0,28 Vigor (per level)
skull_yellow.png
Yellow skull belt+0,42 Toughness (per level)
+0,42 Repairing (per level)
skull_blue.png
Blue skull belt+0,42 Stamina (per level)
+0,42 Setting Traps (per level)
skull_green.png
Green skull belt+0,01 Mobility (per level)
+0,42 Fine Motor Skills (per level)
+0,42 Tactics (per level)
skull_brown.png
Brown skull belt+0,01 Dexterity (per level)
+0,42 Health Points (per level)
+0,42 Animal Instincts (per level)
skull_black.png
Black skull belt+0,01 Strength (per level)
+0,01 Charisma (per level)
+0,42 Trading (per level)
+0,42 Appearance (per level)
skull_p1.png
Fancy skull belt+0,01 Strength (per level)
+0,01 Dexterity (per level)
+0,01 Mobility (per level)
+0,01 Charisma (per level)
+0,42 Horseback Riding (per level)
+0,42 Shooting (per level)
+0,42 Leadership (per level)
skull_fine.png
Billy the Kid's skull belt+0,03 Strength (per level)
+0,03 Dexterity (per level)
+0,03 Mobility (per level)
+0,03 Charisma (per level)
pistols_grey.png
Grey pistol belt+0,42 Reflex (per level)
+0,42 Swimming (per level)
pistols_yellow.png
Yellow pistol belt+0,026 Strength (per level)
+0,026 Dexterity (per level)
+0,026 Mobility (per level)
+0,026 Charisma (per level)
pistols_blue.png
Blue pistol belt+0,56 Dodging (per level)
+0,42 Hiding (per level)
pistols_green.png
Green pistol belt+0,026 Strength (per level)
+0,026 Dexterity (per level)
+0,03 Mobility (per level)
+0,03 Charisma (per level)
pistols_brown.png
Brown pistol belt+0,02 Strength (per level)
+0,02 Dexterity (per level)
+0,02 Mobility (per level)
+0,02 Charisma (per level)
+0,42 Fine Motor Skills (per level)
+0,42 Repairing (per level)
pistols_black.png
Black pistol belt+0,01 Strength (per level)
+0,01 Dexterity (per level)
+0,01 Mobility (per level)
+0,01 Charisma (per level)
+0,42 Vigor (per level)
+0,42 Reflex (per level)
+0,42 Shooting (per level)
+0,42 Appearance (per level)
pistols_p1.png
Fancy pistol belt+0,022 Strength (per level)
+0,022 Dexterity (per level)
+0,022 Mobility (per level)
+0,022 Charisma (per level)
+0,42 Construction (per level)
+0,42 Stamina (per level)
+0,42 Leadership (per level)
+0,42 Tactics (per level)
pistols_fine.png
William Tilghman's pistol belt+0,026 Strength (per level)
+0,026 Dexterity (per level)
+0,026 Mobility (per level)
+0,026 Charisma (per level)
+0,42 Toughness (per level)
+0,42 Health Points (per level)
+0,42 Horseback Riding (per level)
+0,42 Dodging (per level)
grey_classy_leather_belt.png
Grey classy leather belt+0,01 Strength (per level)
+0,01 Dexterity (per level)
+0,01 Mobility (per level)
+0,01 Charisma (per level)
+0,44 Swimming (per level)
+0,42 Animal Instincts (per level)
yellow_classy_leather_belt.png
Yellow classy leather belt+0,02 Strength (per level)
+0,02 Dexterity (per level)
+0,02 Mobility (per level)
+0,02 Charisma (per level)
+0,48 Hiding (per level)
+0,48 Leadership (per level)
blue_classy_leather_belt.png
Blue classy leather belt+0,02 Strength (per level)
+0,02 Dexterity (per level)
+0,02 Mobility (per level)
+0,02 Charisma (per level)
+0,48 Shooting (per level)
+0,48 Appearance (per level)
green_classy_leather_belt.png
Green classy leather belt+0,02 Strength (per level)
+0,02 Dexterity (per level)
+0,02 Mobility (per level)
+0,02 Charisma (per level)
+0,48 Vigor (per level)
+0,48 Reflex (per level)
brown_classy_leather_belt.png
Brown classy leather belt+0,02 Strength (per level)
+0,02 Dexterity (per level)
+0,02 Mobility (per level)
+0,02 Charisma (per level)
+0,42 Setting Traps (per level)
+0,42 Trading (per level)
black_classy_leather_belt.png
Black classy leather belt+0,54 Toughness (per level)
+0,48 Horseback Riding (per level)
+0,54 Dodging (per level)
+0,48 Fine Motor Skills (per level)
p1_classy_leather_belt.png
Fancy classy leather belt+0,026 Strength (per level)
+0,026 Dexterity (per level)
+0,026 Mobility (per level)
+0,026 Charisma (per level)
+0,42 Health Points (per level)
+0,54 Aiming (per level)
fine_classy_leather_belt.png
William Roger's leather belt+0,03 Strength (per level)
+0,03 Dexterity (per level)
+0,03 Mobility (per level)
+0,03 Charisma (per level)
+0,42 Construction (per level)
+0,42 Repairing (per level)
grey_hawk_belt.png
Grey hawk belt+0,02 Strength (per level)
+0,02 Dexterity (per level)
+0,02 Mobility (per level)
+0,02 Charisma (per level)
+0,54 Tactics (per level)
yellow_hawk_belt.png
Yellow hawk belt+0,02 Strength (per level)
+0,02 Dexterity (per level)
+0,02 Mobility (per level)
+0,026 Charisma (per level)
+0,38 Reflex (per level)
+0,42 Appearance (per level)
blue_hawk_belt.png
Blue hawk belt+0,02 Strength (per level)
+0,026 Dexterity (per level)
+0,02 Mobility (per level)
+0,02 Charisma (per level)
+0,38 Construction (per level)
+0,42 Fine Motor Skills (per level)
green_hawk_belt.png
Green hawk belt+0,02 Strength (per level)
+0,02 Dexterity (per level)
+0,026 Mobility (per level)
+0,02 Charisma (per level)
+0,42 Hiding (per level)
+0,38 Setting Traps (per level)
brown_hawk_belt.png
Brown hawk belt+0,54 Toughness (per level)
+0,54 Swimming (per level)
+0,54 Leadership (per level)
+0,54 Animal Instincts (per level)
black_hawk_belt.png
Black hawk belt+0,026 Strength (per level)
+0,026 Dexterity (per level)
+0,026 Mobility (per level)
+0,026 Charisma (per level)
+0,41 Repairing (per level)
p1_hawk_belt.png
Fancy hawk belt+0,026 Strength (per level)
+0,02 Dexterity (per level)
+0,02 Mobility (per level)
+0,02 Charisma (per level)
+0,54 Vigor (per level)
+0,54 Aiming (per level)
+0,48 Trading (per level)
fine_hawk_belt.png
Kit Carson's hawk belt+0,02 Strength (per level)
+0,02 Dexterity (per level)
+0,02 Mobility (per level)
+0,02 Charisma (per level)
+0,48 Horseback Riding (per level)
+0,54 Dodging (per level)
+0,54 Shooting (per level)
grey_sigilbelt.png
Grey sigil belt+0,01 Strength (per level)
+0,01 Dexterity (per level)
+0,01 Mobility (per level)
+0,01 Charisma (per level)
+0,54 Stamina (per level)
+0,42 Setting Traps (per level)
yellow_sigilbelt.png
Yellow sigil belt+0,55 Hiding (per level)
+0,32 Leadership (per level)
+0,55 Trading (per level)
+0,54 Animal Instincts (per level)
blue_sigilbelt.png
Blue sigil belt+0,55 Reflex (per level)
+0,42 Aiming (per level)
+0,46 Shooting (per level)
+0,55 Repairing (per level)
green_sigilbelt.png
Green sigil belt+0,01 Strength (per level)
+0,01 Dexterity (per level)
+0,01 Mobility (per level)
+0,01 Charisma (per level)
+0,51 Horseback Riding (per level)
+0,38 Dodging (per level)
+0,51 Swimming (per level)
+0,48 Fine Motor Skills (per level)
brown_sigilbelt.png
Brown sigil belt+0,02 Strength (per level)
+0,02 Dexterity (per level)
+0,01 Mobility (per level)
+0,02 Charisma (per level)
+0,54 Construction (per level)
+0,38 Hiding (per level)
+0,51 Tactics (per level)
black_sigilbelt.png
Black sigil belt+0,02 Strength (per level)
+0,02 Dexterity (per level)
+0,02 Mobility (per level)
+0,02 Charisma (per level)
+0,39 Vigor (per level)
+0,42 Health Points (per level)
+0,48 Appearance (per level)
p1_sigilbelt.png
Fancy sigil belt+0,02 Strength (per level)
+0,02 Dexterity (per level)
+0,02 Mobility (per level)
+0,02 Charisma (per level)
+0,56 Setting Traps (per level)
+0,56 Trading (per level)
fine_sigilbelt.png
Charles Goodnight's sigil belt+0,026 Strength (per level)
+0,026 Dexterity (per level)
+0,026 Mobility (per level)
+0,026 Charisma (per level)
+0,54 Hiding (per level)
+0,51 Health Points (per level)
+0,38 Aiming (per level)

Desert in a jar
Desert in a jar will be available at the shop to buy for 37 nuggets/bonds.
item_52498.png
Vi hoppas att du gillar förändringarna som den här uppdateringen medför för spelet. Som alltid ser vi fram emot din feedback

Vänliga hälsningar,
Ditt The West Team
 
Topp