Changelog 2.176

MNnielsen

CM
Forumpersonal
Community Manager
new_changelog_2_176.png


Vi planerar för närvarande att uppdatera spelet till version 2.176 tisdagen den 21 juni . Observera att datum, tid och innehåll för uppdateringen kan komma att ändras.features.png

Gamla bälten
We have improved last part of belts items.

IkonNamnNya bonus
grey_wildleather_belt.png
Grey wild leather belt+0,01 Strength (per level)
+0,01 Dexterity (per level)
+0,01 Mobility (per level)
+0,01 Charisma (per level)
+0,51 Swimming (per level)
+0,46 Tactics (per level)
yellow_wildleather_belt.png
Yellow wild leather belt+0,02 Strength (per level)
+0,02 Dexterity (per level)
+0,02 Mobility (per level)
+0,02 Charisma (per level)
+0,42 Construction (per level)
+0,38 Hiding (per level)
+0,34 Tactics (per level)
+0,54 Animal Instincts (per level)
blue_wildleather_belt.png
Blue wild leather belt+0,02 Strength (per level)
+0,02 Dexterity (per level)
+0,02 Mobility (per level)
+0,02 Charisma (per level)
+0,38 Toughness (per level)
+0,54 Shooting (per level)
+0,34 Repairing (per level)
+0,42 Leadership (per level)
green_wildleather_belt.png
Green wild leather belt+0,02 Strength (per level)
+0,02 Dexterity (per level)
+0,02 Mobility (per level)
+0,02 Charisma (per level)
+0,38 Stamina (per level)
+0,54 Horseback Riding (per level)
+0,34 Dodging (per level)
+0,42 Setting Traps (per level)
brown_wildleather_belt.png
Brown wild leather belt+0,01 Strength (per level)
+0,01 Dexterity (per level)
+0,01 Mobility (per level)
+0,01 Charisma (per level)
+0,54 Construction (per level)
+0,54 Reflex (per level)
+0,54 Fine Motor Skills (per level)
+0,39 Repairing (per level)
black_wildleather_belt.png
Black wild leather belt+0,01 Strength (per level)
+0,01 Dexterity (per level)
+0,01 Mobility (per level)
+0,01 Charisma (per level)
+0,54 Stamina (per level)
+0,39 Health Points (per level)
+0,54 Aiming (per level)
+0,54 Appearance (per level)
p1_wildleather_belt.png
Fancy wild leather belt+0,02 Strength (per level)
+0,02 Dexterity (per level)
+0,02 Mobility (per level)
+0,02 Charisma (per level)
+0,54 Vigor (per level)
+0,55 Dodging (per level)
+0,54 Swimming (per level)
fine_wildleather_belt.png
Daniel Boone's wild leather belt+0,02 Strength (per level)
+0,02 Dexterity (per level)
+0,02 Mobility (per level)
+0,02 Charisma (per level)
+0,54 Toughness (per level)
+0,54 Health Points (per level)
+0,54 Setting Traps (per level)
+0,54 Leadership (per level)
grey_silverbuckel_belt.png
Grey silver buckle belt+0,02 Strength (per level)
+0,01 Dexterity (per level)
+0,01 Mobility (per level)
+0,01 Charisma (per level)
+0,38 Vigor (per level)
+0,38 Toughness (per level)
+0,38 Reflex (per level)
+0,42 Tactics (per level)
yellow_silverbuckel_belt.png
Yellow silver buckle belt+0,02 Strength (per level)
+0,026 Dexterity (per level)
+0,026 Mobility (per level)
+0,026 Charisma (per level)
+0,38 Stamina (per level)
+0,54 Animal Instincts (per level)
blue_silverbuckel_belt.png
Blue silver buckle belt+0,02 Strength (per level)
+0,02 Dexterity (per level)
+0,02 Mobility (per level)
+0,02 Charisma (per level)
+0,38 Dodging (per level)
+0,54 Aiming (per level)
+0,42 Shooting (per level)
+0,42 Setting Traps (per level)
green_silverbuckel_belt.png
Green silver buckle belt+0,02 Strength (per level)
+0,02 Dexterity (per level)
+0,02 Mobility (per level)
+0,02 Charisma (per level)
+0,38 Construction (per level)
+0,42 Horseback Riding (per level)
+0,42 Swimming (per level)
+0,54 Appearance (per level)
brown_silverbuckel_belt.png
Brown silver buckle belt+0,02 Strength (per level)
+0,01 Dexterity (per level)
+0,01 Mobility (per level)
+0,02 Charisma (per level)
+0,54 Stamina (per level)
+0,54 Hiding (per level)
+0,54 Leadership (per level)
black_silverbuckel_belt.png
Black silver buckle belt+0,01 Strength (per level)
+0,02 Dexterity (per level)
+0,02 Mobility (per level)
+0,01 Charisma (per level)
+0,54 Vigor (per level)
+0,54 Reflex (per level)
+0,54 Animal Instincts (per level)
p1_silverbuckel_belt.png
Fancy silver buckle belt+0,026 Strength (per level)
+0,026 Dexterity (per level)
+0,026 Mobility (per level)
+0,026 Charisma (per level)
+0,54 Health Points (per level)
+0,38 Dodging (per level)
+0,38 Shooting (per level)
+0,38 Appearance (per level)
fine_silverbuckel_belt.png
Heck Thomas' silver buckle belt+0,02 Strength (per level)
+0,02 Dexterity (per level)
+0,02 Mobility (per level)
+0,02 Charisma (per level)
+0,54 Setting Traps (per level)
+0,56 Fine Motor Skills (per level)
+0,56 Trading (per level)
grey_goldornate_belt.png
Grey gold ornate belt+0,01 Strength (per level)
+0,38 Construction (per level)
+0,54 Toughness (per level)
+0,54 Tactics (per level)
yellow_goldornate_belt.png
Yellow gold ornate belt+0,02 Strength (per level)
+0,02 Dexterity (per level)
+0,02 Mobility (per level)
+0,02 Charisma (per level)
+0,38 Reflex (per level)
+0,42 Swimming (per level)
+0,54 Trading (per level)
blue_goldornate_belt.png
Blue gold ornate belt+0,02 Strength (per level)
+0,02 Dexterity (per level)
+0,02 Mobility (per level)
+0,02 Charisma (per level)
+0,38 Construction (per level)
+0,54 Aiming (per level)
+0,54 Repairing (per level)
+0,38 Appearance (per level)
green_goldornate_belt.png
Green gold ornate belt+0,02 Strength (per level)
+0,02 Dexterity (per level)
+0,02 Mobility (per level)
+0,02 Charisma (per level)
+0,54 Horseback Riding (per level)
+0,38 Hiding (per level)
+0,54 Repairing (per level)
+0,38 Animal Instincts (per level)
brown_goldornate_belt.png
Brown gold ornate belt+0,024 Strength (per level)
+0,024 Dexterity (per level)
+0,024 Mobility (per level)
+0,024 Charisma (per level)
+0,54 Vigor (per level)
+0,42 Fine Motor Skills (per level)
+0,38 Tactics (per level)
black_goldornate_belt.png
Black gold ornate belt+0,01 Strength (per level)
+0,024 Dexterity (per level)
+0,024 Mobility (per level)
+0,02 Charisma (per level)
+0,51 Dodging (per level)
+0,54 Shooting (per level)
+0,38 Appearance (per level)
p1_goldornate_belt.png
Fancy gold ornate belt+0,026 Strength (per level)
+0,024 Dexterity (per level)
+0,024 Mobility (per level)
+0,026 Charisma (per level)
+0,54 Health Points (per level)
+0,54 Leadership (per level)
+0,54 Trading (per level)
fine_goldornate_belt.png
Pawnee Bill's gold ornate belt+0,02 Strength (per level)
+0,02 Dexterity (per level)
+0,02 Mobility (per level)
+0,02 Charisma (per level)
+0,57 Toughness (per level)
+0,54 Health Points (per level)
+0,57 Reflex (per level)
grey_gold_belt.png
Grey gold belt+0,54 Construction (per level)
+0,38 Vigor (per level)
+0,54 Stamina (per level)
+0,38 Hiding (per level)
yellow_gold_belt.png
Yellow gold belt+0,02 Strength (per level)
+0,02 Dexterity (per level)
+0,02 Mobility (per level)
+0,02 Charisma (per level)
+0,51 Swimming (per level)
+0,51 Repairing (per level)
+0,51 Animal Instincts (per level)
blue_gold_belt.png
Blue gold belt+0,02 Strength (per level)
+0,02 Dexterity (per level)
+0,02 Mobility (per level)
+0,02 Charisma (per level)
+0,51 Aiming (per level)
+0,51 Setting Traps (per level)
+0,51 Tactics (per level)
green_gold_belt.png
Green gold belt+0,02 Strength (per level)
+0,02 Dexterity (per level)
+0,02 Mobility (per level)
+0,02 Charisma (per level)
+0,51 Stamina (per level)
+0,51 Horseback Riding (per level)
+0,51 Fine Motor Skills (per level)
brown_gold_belt.png
Brown gold belt+0,024 Strength (per level)
+0,024 Dexterity (per level)
+0,024 Mobility (per level)
+0,024 Charisma (per level)
+0,38 Hiding (per level)
+0,48 Setting Traps (per level)
+0,51 Appearance (per level)
black_gold_belt.png
Black gold belt+0,024 Strength (per level)
+0,024 Dexterity (per level)
+0,024 Mobility (per level)
+0,024 Charisma (per level)
+0,38 Dodging (per level)
+0,51 Shooting (per level)
+0,48 Leadership (per level)
p1_gold_belt.png
Fancy gold belt+0,026 Strength (per level)
+0,026 Dexterity (per level)
+0,026 Mobility (per level)
+0,026 Charisma (per level)
+0,54 Construction (per level)
+0,54 Swimming (per level)
+0,54 Animal Instincts (per level)
fine_gold_belt.png
James Marshall's gold belt+0,026 Strength (per level)
+0,026 Dexterity (per level)
+0,026 Mobility (per level)
+0,026 Charisma (per level)
+0,54 Horseback Riding (per level)
+0,54 Swimming (per level)
+0,38 Setting Traps (per level)
+0,54 Fine Motor Skills (per level)
grey_gem_belt.png
Grey gem belt+0,01 Strength (per level)
+0,01 Dexterity (per level)
+0,01 Mobility (per level)
+0,01 Charisma (per level)
+0,48 Toughness (per level)
+0,38 Reflex (per level)
+0,51 Animal Instincts (per level)
yellow_gem_belt.png
Yellow gem belt+0,02 Strength (per level)
+0,02 Dexterity (per level)
+0,02 Mobility (per level)
+0,02 Charisma (per level)
+0,54 Vigor (per level)
+0,54 Hiding (per level)
+0,54 Tactics (per level)
blue_gem_belt.png
Blue gem belt+0,02 Strength (per level)
+0,02 Dexterity (per level)
+0,02 Mobility (per level)
+0,02 Charisma (per level)
+0,54 Construction (per level)
+0,54 Aiming (per level)
+0,54 Repairing (per level)
green_gem_belt.png
Green gem belt+0,02 Strength (per level)
+0,02 Dexterity (per level)
+0,02 Mobility (per level)
+0,02 Charisma (per level)
+0,54 Dodging (per level)
+0,42 Fine Motor Skills (per level)
+0,51 Trading (per level)
+0,42 Appearance (per level)
brown_gem_belt.png
Brown gem belt+0,02 Strength (per level)
+0,02 Dexterity (per level)
+0,02 Mobility (per level)
+0,02 Charisma (per level)
+0,48 Health Points (per level)
+0,38 Dodging (per level)
+0,38 Aiming (per level)
+0,48 Leadership (per level)
black_gem_belt.png
Black gem belt+0,02 Strength (per level)
+0,02 Dexterity (per level)
+0,02 Mobility (per level)
+0,02 Charisma (per level)
+0,42 Toughness (per level)
+0,38 Reflex (per level)
+0,54 Shooting (per level)
+0,38 Appearance (per level)
p1_gem_belt.png
Fancy gem belt+0,026 Strength (per level)
+0,026 Dexterity (per level)
+0,026 Mobility (per level)
+0,026 Charisma (per level)
+0,54 Stamina (per level)
+0,54 Setting Traps (per level)
+0,54 Repairing (per level)
+0,54 Trading (per level)
fine_gem_belt.png
Richard King's gem belt+0,04 Strength (per level)
+0,04 Dexterity (per level)
+0,04 Mobility (per level)
+0,04 Charisma (per level)
+0,38 Vigor (per level)
+0,38 Horseback Riding (per level)
+0,38 Hiding (per level)
+0,38 Tactics (per level)

bug.png

Avatar part namn
Avatardelens namn översattes inte när avatardelen öppnades. Nu är alla namn översatta.Vi hoppas att du gillar de förändringar som den här uppdateringen medför för spelet. Som alltid ser vi fram emot din feedback!

Vänliga hälsningar,


Ditt The West Team
 
Topp