Changelog 2.181

MNnielsen

CM
Forumpersonal
Community Manager
new_changelog_2_181.pngVi planerar för närvarande att uppdatera spelet till version 2.181 på Tisdagen, Augusti 30. Men tänk på att datum, tid och vad uppdateringens innehåll kan komma att ändras.features.png

Uppdateringar till äldre delar.
Vi uppdaterar sista delen av alla skor.

IconNameNew bonus
buckledboots_grey.png
Grey buckled boots+0,01 Strength (per level)
+0,01 Dexterity (per level)
+0,01 Mobility (per level)
+0,01 Charisma (per level)
+0,41 Toughness (per level)
+0,32 Health Points (per level)
+0,39 Aiming (per level)
+0,32 Appearance (per level)
buckledboots_yellow.png
Yellow buckled boots+0,02 Strength (per level)
+0,01 Dexterity (per level)
+0,01 Mobility (per level)
+0,02 Charisma (per level)
+0,54 Swimming (per level)
+0,54 Animal Instincts (per level)
buckledboots_blue.png
Blue buckled boots+0,01 Strength (per level)
+0,02 Dexterity (per level)
+0,01 Mobility (per level)
+0,01 Charisma (per level)
+0,48 Horseback Riding (per level)
+0,42 Dodging (per level)
+0,38 Aiming (per level)
+0,41 Repairing (per level)
buckledboots_green.png
Green buckled boots+0,01 Strength (per level)
+0,01 Dexterity (per level)
+0,02 Mobility (per level)
+0,01 Charisma (per level)
+0,42 Reflex (per level)
+0,42 Dodging (per level)
+0,44 Setting Traps (per level)
+0,42 Leadership (per level)
buckledboots_brown.png
Brown buckled boots+0,01 Strength (per level)
+0,01 Dexterity (per level)
+0,01 Mobility (per level)
+0,01 Charisma (per level)
+0,39 Stamina (per level)
+0,54 Fine Motor Skills (per level)
+0,46 Tactics (per level)
+0,38 Appearance (per level)
buckledboots_black.png
Black buckled boots+0,01 Strength (per level)
+0,01 Dexterity (per level)
+0,01 Mobility (per level)
+0,01 Charisma (per level)
+0,42 Dodging (per level)
+0,54 Swimming (per level)
+0,44 Shooting (per level)
+0,39 Repairing (per level)
buckledboots_p1.png
Fancy buckled boots+0,02 Strength (per level)
+0,02 Dexterity (per level)
+0,02 Mobility (per level)
+0,02 Charisma (per level)
+0,56 Construction (per level)
+0,42 Toughness (per level)
+0,38 Aiming (per level)
+0,38 Leadership (per level)
buckledboots_fine.png
Cole Younger's buckled boots+0,02 Strength (per level)
+0,02 Dexterity (per level)
+0,02 Mobility (per level)
+0,02 Charisma (per level)
+0,56 Vigor (per level)
+0,54 Stamina (per level)
+0,55 Reflex (per level)
trekkingboots_grey.png
Grey trekking boots+0,01 Strength (per level)
+0,01 Dexterity (per level)
+0,01 Mobility (per level)
+0,01 Charisma (per level)
+0,46 Horseback Riding (per level)
+0,44 Setting Traps (per level)
trekkingboots_yellow.png
Yellow trekking boots+0,01 Strength (per level)
+0,01 Dexterity (per level)
+0,01 Mobility (per level)
+0,01 Charisma (per level)
+0,34 Horseback Riding (per level)
+0,36 Setting Traps (per level)
+0,54 Tactics (per level)
+0,54 Animal Instincts (per level)
trekkingboots_blue.png
Blue trekking boots+0,01 Strength (per level)
+0,01 Dexterity (per level)
+0,01 Mobility (per level)
+0,01 Charisma (per level)
+0,42 Dodging (per level)
+0,42 Aiming (per level)
+0,54 Shooting (per level)
+0,42 Leadership (per level)
trekkingboots_green.png
Green trekking boots+0,01 Strength (per level)
+0,01 Dexterity (per level)
+0,01 Mobility (per level)
+0,01 Charisma (per level)
+0,42 Toughness (per level)
+0,54 Health Points (per level)
+0,54 Swimming (per level)
trekkingboots_brown.png
Brown trekking boots+0,01 Strength (per level)
+0,01 Dexterity (per level)
+0,01 Mobility (per level)
+0,01 Charisma (per level)
+0,44 Hiding (per level)
+0,54 Repairing (per level)
+0,54 Appearance (per level)
trekkingboots_black.png
Black trekking boots+0,01 Strength (per level)
+0,01 Dexterity (per level)
+0,01 Mobility (per level)
+0,01 Charisma (per level)
+0,54 Dodging (per level)
+0,54 Aiming (per level)
+0,39 Setting Traps (per level)
+0,38 Leadership (per level)
trekkingboots_p1.png
Fancy trekking boots+0,02 Strength (per level)
+0,02 Dexterity (per level)
+0,02 Mobility (per level)
+0,02 Charisma (per level)
+0,54 Construction (per level)
+0,46 Toughness (per level)
+0,55 Reflex (per level)
+0,42 Fine Motor Skills (per level)
trekkingboots_fine.png
David Crockett's trekking boots+0,02 Strength (per level)
+0,02 Dexterity (per level)
+0,02 Mobility (per level)
+0,02 Charisma (per level)
+0,42 Fine Motor Skills (per level)
+0,46 Repairing (per level)
+0,56 Trading (per level)
suedeboots_grey.png
Grey suede boots+0,54 Stamina (per level)
+0,54 Swimming (per level)
suedeboots_yellow.png
Yellow suede boots+0,01 Strength (per level)
+0,01 Dexterity (per level)
+0,01 Mobility (per level)
+0,01 Charisma (per level)
+0,54 Vigor (per level)
+0,39 Hiding (per level)
+0,39 Setting Traps (per level)
+0,54 Tactics (per level)
suedeboots_blue.png
Blue suede boots+0,01 Strength (per level)
+0,01 Dexterity (per level)
+0,01 Mobility (per level)
+0,01 Charisma (per level)
+0,54 Health Points (per level)
+0,39 Horseback Riding (per level)
+0,54 Shooting (per level)
+0,39 Animal Instincts (per level)
suedeboots_green.png
Green suede boots+0,01 Strength (per level)
+0,01 Dexterity (per level)
+0,01 Mobility (per level)
+0,01 Charisma (per level)
+0,54 Dodging (per level)
+0,39 Aiming (per level)
+0,39 Leadership (per level)
+0,54 Appearance (per level)
suedeboots_brown.png
Brown suede boots+0,02 Strength (per level)
+0,02 Dexterity (per level)
+0,02 Mobility (per level)
+0,02 Charisma (per level)
+0,48 Toughness (per level)
+0,51 Horseback Riding (per level)
+0,34 Hiding (per level)
+0,36 Aiming (per level)
suedeboots_black.png
Black suede boots+0,02 Strength (per level)
+0,02 Dexterity (per level)
+0,01 Mobility (per level)
+0,01 Charisma (per level)
+0,54 Construction (per level)
+0,41 Repairing (per level)
+0,51 Animal Instincts (per level)
suedeboots_p1.png
Fancy suede boots+0,02 Strength (per level)
+0,02 Dexterity (per level)
+0,02 Mobility (per level)
+0,02 Charisma (per level)
+0,54 Vigor (per level)
+0,42 Stamina (per level)
+0,41 Reflex (per level)
+0,51 Leadership (per level)
suedeboots_fine.png
John Powell's suede boots+0,026 Strength (per level)
+0,026 Dexterity (per level)
+0,026 Mobility (per level)
+0,026 Charisma (per level)
+0,38 Hiding (per level)
+0,54 Swimming (per level)
+0,48 Setting Traps (per level)
+0,38 Appearance (per level)
chelseaboots_grey.png
Grey chelsea boots+0,01 Strength (per level)
+0,54 Shooting (per level)
+0,54 Trading (per level)
chelseaboots_yellow.png
Yellow chelsea boots+0,01 Strength (per level)
+0,02 Dexterity (per level)
+0,02 Mobility (per level)
+0,02 Charisma (per level)
+0,38 Construction (per level)
+0,41 Toughness (per level)
+0,42 Reflex (per level)
+0,54 Fine Motor Skills (per level)
chelseaboots_blue.png
Blue chelsea boots+0,02 Strength (per level)
+0,02 Dexterity (per level)
+0,02 Mobility (per level)
+0,02 Charisma (per level)
+0,54 Health Points (per level)
+0,42 Horseback Riding (per level)
+0,38 Dodging (per level)
+0,38 Aiming (per level)
chelseaboots_green.png
Green chelsea boots+0,01 Strength (per level)
+0,01 Dexterity (per level)
+0,02 Mobility (per level)
+0,01 Charisma (per level)
+0,46 Toughness (per level)
+0,54 Repairing (per level)
+0,54 Tactics (per level)
chelseaboots_brown.png
Brown chelsea boots+0,02 Strength (per level)
+0,02 Dexterity (per level)
+0,01 Mobility (per level)
+0,02 Charisma (per level)
+0,38 Stamina (per level)
+0,41 Reflex (per level)
+0,54 Animal Instincts (per level)
chelseaboots_black.png
Black chelsea boots+0,01 Strength (per level)
+0,01 Dexterity (per level)
+0,01 Mobility (per level)
+0,01 Charisma (per level)
+0,42 Stamina (per level)
+0,42 Horseback Riding (per level)
+0,54 Swimming (per level)
+0,55 Fine Motor Skills (per level)
chelseaboots_p1.png
Fancy chelsea boots+0,02 Strength (per level)
+0,02 Dexterity (per level)
+0,02 Mobility (per level)
+0,02 Charisma (per level)
+0,44 Health Points (per level)
+0,54 Dodging (per level)
+0,54 Hiding (per level)
+0,54 Leadership (per level)
chelseaboots_fine.png
George Custer's chelsea boots+0,02 Strength (per level)
+0,02 Dexterity (per level)
+0,026 Mobility (per level)
+0,02 Charisma (per level)
+0,42 Health Points (per level)
+0,54 Aiming (per level)
+0,54 Setting Traps (per level)
+0,54 Trading (per level)
brogan_boots_grey.png
Grey brogan boots+0,54 Construction (per level)
+0,54 Tactics (per level)
+0,39 Animal Instincts (per level)
brogan_boots_yellow.png
Yellow brogan boots+0,02 Strength (per level)
+0,02 Dexterity (per level)
+0,02 Mobility (per level)
+0,02 Charisma (per level)
+0,54 Vigor (per level)
+0,39 Repairing (per level)
+0,54 Appearance (per level)
brogan_boots_blue.png
Blue brogan boots+0,02 Strength (per level)
+0,02 Dexterity (per level)
+0,02 Mobility (per level)
+0,02 Charisma (per level)
+0,39 Aiming (per level)
+0,54 Shooting (per level)
+0,42 Fine Motor Skills (per level)
+0,42 Appearance (per level)
brogan_boots_green.png
Green brogan boots+0,02 Strength (per level)
+0,02 Dexterity (per level)
+0,02 Mobility (per level)
+0,02 Charisma (per level)
+0,42 Reflex (per level)
+0,51 Hiding (per level)
+0,51 Repairing (per level)
brogan_boots_brown.png
Brown brogan boots+0,02 Strength (per level)
+0,02 Dexterity (per level)
+0,02 Mobility (per level)
+0,02 Charisma (per level)
+0,42 Horseback Riding (per level)
+0,54 Setting Traps (per level)
+0,54 Trading (per level)
brogan_boots_black.png
Black brogan boots+0,02 Strength (per level)
+0,02 Dexterity (per level)
+0,02 Mobility (per level)
+0,02 Charisma (per level)
+0,54 Stamina (per level)
+0,42 Dodging (per level)
+0,54 Leadership (per level)
brogan_boots_p1.png
Fancy brogan boots+0,02 Strength (per level)
+0,02 Dexterity (per level)
+0,02 Mobility (per level)
+0,02 Charisma (per level)
+0,54 Swimming (per level)
+0,54 Shooting (per level)
+0,54 Fine Motor Skills (per level)
+0,54 Appearance (per level)
brogan_boots_fine.png
Roy Bean's brogan boots+0,02 Strength (per level)
+0,02 Dexterity (per level)
+0,02 Mobility (per level)
+0,02 Charisma (per level)
+0,54 Vigor (per level)
+0,55 Toughness (per level)
+0,48 Health Points (per level)
+0,54 Animal Instincts (per level)

bug.pngHall of fame
Hall of fame på vissa världar var trasiga, från och med nu ska alla spelare vara tilbaka på hall of fame.

Fel uppdrags krav.
Uppdraget. More and more attackers (Unusual harvest time) hade fel krav och kunde acceptera uppdraget för tidigt.

Vi hoppas ni gillar ändringarna uppdateringen för till spelet. Som vanligt ser i fram emot din feedback.


Bästa hälsningar,
Ditt The West Team
 
Senast redigerad av en moderator:
Topp