Juleventet 2021, kistköp

Skrålman

New Member
Jag har nu köpt 4 De dödas dag 2020 kistor. Droprate för enskild kista är enligt texten 33,33%. Jag har fått samma kista varje gång. Och givetvis är det inte en bra kista, som Cortinas, utan Helgkista 2020. Sannolikheten för det är (1/3)⁴ dvs 1,234%. Enligt min åsikt finns det en avsiktlig skillnad mellan angiven droprate och verklighet. Jag vill gärna se programmeringen på just den funktionen. Jag vill även ha mina obligationer och dollar tillbaka. Insatt är 3600 UPO och 5 milj $. Ni på Inno kan återföra det till mitt konto i spelet.
 
Topp